Personalförmån

Goda relationer hemma ger mindre sjukfrånvaro på jobbet och skapar även bättre möjligheter att prestera och fokusera på sina dagliga arbetsuppgifter. Personalen trivs, risken för utbrändhet minskar och arbetsmiljön blir bättre. Ni kan beställa en inspirationsföreläsning som personalvård. Eller om ni hellre vill träffas vid flera tillfällen i mindre grupper.

Ömsesidig Respekt går att applicera även på vuxna relationer och i ert arbetslag. När vi möter varandra med ömsesidig respekt ger det möjligheter till varma, tillitsfulla och goda relationer vilket får oss alla att må bra. Psykisk ohälsa skapar stora kostnader i vårt samhälle. Genom att påverka till goda relationer skapar vi stora ekonomiska vinster både i offentlig och privat sektor.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 Ömsesidig Respekt

Tema av Anders Norén

Ömsesidig Respekt

Ullåvägen 12, 837 98 Åre
+ 46 (0) 70 245 33 83
mona@omsesidigrespekt.se

Följ oss i sociala media

Copyright © 2017 Ömsesidig Respekt / Medvetet föräldra- och ledarskap