Ömsesidig Respekt vill göra skillnad i människors liv genom en medvetenhet om medmänskliga värderingar för – vuxna, tonåringar och barn – i familjen, för varje individ, i förskola, skola och på vår arbetsplats. Hur vårt samhälle ser ut idag med dess värderingar och hur det kommer att se ut i framtiden börjar i vår egen familj – hos mig och dig. Det är hos föräldrar och barn allt börjar.

Ömsesidig Respekt har funnits som verksamhet i Åre sedan 2006 med målsättningen att inspirera föräldrar och personal genom konceptets föreläsningsserie, föredrag eller genom boken. Vi vill inspirera till en medvetenhet på vilka värden ledarskapet ska bygga på och vidareutveckla den kunskap som redan finns hos var och en.

Ömsesidig Respekts verksamhet är föräldrautbildning i grupp, fortbildning till personal inom offentlig verksamhet och privat sektor, föreläsningar, utbildning av föräldragruppsledare och egen utgiven litteratur.

När vi möter varandra med ömsesidig respekt ger det möjligheter till varma, tillitsfulla och goda relationer vilket får oss alla att må bra. Genom att påverka till goda relationer skapar vi stora ekonomiska vinster både i offentlig och privat sektor.

Finns det något i hela världen som är värt mer än tillitsfulla relationer? 

Den röda tråden handlar om att bemöta andra utifrån ömsesidig respekt. Ömsesidig Respekt vill värna om respekten mellan människor, såväl vuxna som barn. Människors lika värde och tolerans för varandra, att vi har en ömsesidig och respektfull människosyn. Vi ser barnens inneboende resurser och förmågor. Ärlighet är ett ledord och skapar goda förutsättningar för tillit och trovärdighet.

Konceptet innehåller idag 6 ämnen och vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar. Vid årsskiftet 2017/2018 kommer Ömsesidig Respekt att kompletteras med ytterligare ämnen som riktar sig till tonårsföräldrar.

Gränssättning: I vår gränssättning visar vi vår värdegrund. Det utvecklar vår sociala utveckling. Vad händer i barnets utveckling när vi sätter gränser eller när vi inte sätter gränser?

Vi har både rättigheter och skyldigheter. När vi i möter varandra med ömsesidig respekt skapas goda möjligheter till tillitsfulla och varma relationer. Alla skall respekteras, både barn och vuxna. Hur kan vi nå ömsesidig respekt och följa värdegrund, normer och regler från hjärtat och viljan att ta eget ansvar? Värdegrunden är utifrån mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention.

Emotionell coaching / Hur vi hanterar känslor: Vi går igenom hur vi kan lära ut impulskontroll och hantera alla våra känslor. Hur vi lär oss att hantera känslor påverkar vårt bemötande till andra. Emotionell coaching hjälper till att skapa tillit och ömsesidig respekt i familjen. Det påverkar även hur vi möter livet ständiga förändringar och hur vi tacklar motgångar.

Självkänsla: Vad är självkänsla? Hur påverkar självkänslan oss? Hur kan föräldrar, personal eller andra vuxna i barnens närhet stärka barns självkänsla? När vi värdesätter oss själva mår vi bra och har lättare att bemöta andra med medmänsklighet.

Mobbning: Alla kan bli utsatta för mobbning! Vad är mobbning? Vad handlar det om? Hur uppstår mobbning? Det finns mycket vi kan göra för att hjälpa till i det förebyggande arbetet. Vi vuxna leder vägen. Om vi lär oss – och barnen – medkänsla och medmänsklighet kan vi förebygga mobbing i skolan och även senare i livet. Inget barn, eller vuxen, ska behöva bli utsatt för mobbning.

Sömn och återhämtning för hela familjen: Sömn är alla varelsers sätt att återhämta sig. Vad gör sömnen med vår kropp och hur förhåller vi oss till sömn och återhämtning? Sömn och återhämtning blir lätt försakat idag då det är mycket som erbjuds genom sociala medier, aktiviteter mm. En medvetenhet och kunskap skapar aktiva val i ett hälsosamt leverne.

Kost: Vad är goda matvanor? Vad vill vi att barnen tar med sig för matvanor när de växer upp? Hur kan vi förmedla ett naturligt förhållningssätt till mat?