Utbildning till ledare

Du kan utbilda dig till ledare i Ömsesidig Respekt och ha föräldragrupper i er verksamhet. 

Bland dem som går utbildningen för att sedan hålla grupper i konceptet finns barnmorskor,
barnhälsovårdsjuksköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare,
förskollärare, socionomer,
beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor.

Ömsesidig Respekt finns på flera familjecentraler i landet.

Aktuella datum:

Ledarutbildningen steg 1, 22–24 maj 2019

Kostnad:

Ledarutbildning / certifierad ledare Ömsesidig Respekt
Kompetens att leda föräldragrupper

Ledarutbildning steg 1:

9 500 kr + moms + omkostnader för resa och boende
Ledarutbildning steg 2:
9 500 kr + moms + omkostnader för resa och boende
Uppdatering av certifiering 4–5 år.
Detta ingår i licensavgiften och blir ingen extra kostnad det året.

Årlig licensavgift per ledare som börjar året efter certifiering 8 500 kr + moms för handledning, uppdatering av material och kvalitetssäkring.

Påbyggnads utbildningar:

Tonårsgrupper (Klart 2018).

Referenser:

Krokoms familjecentral 0640–16264, 16620

Markaryds familjecentral 0433–72 406

Mörsil familjecentral 0643–44 55 10

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 Ömsesidig Respekt

Tema av Anders Norén

Ömsesidig Respekt

Ullåvägen 12, 837 98 Åre
+ 46 (0) 70 245 33 83
mona@omsesidigrespekt.se

Följ oss i sociala media

Copyright © 2017 Ömsesidig Respekt / Medvetet föräldra- och ledarskap