Fortbildning

Hur skapar vi en gemensam värdegrund som alla tar ansvar och står för?

Genom fortbildning av personal i Ömsesidig Respekt får er verksamhet ett gemensamt förhållningssätt. Det kan handla om fortbildning för förskolepersonal, skolpersonal samt andra yrkesgrupper som vill jobba fram ett gemensamt förhållningssätt i medmänskliga värderingar.

publik1

Referens:

Krokoms kommun

Krokoms kommun har använt sig av Ömsesidig Respekt som fortbildning till alla förskollärare och barnskötare.

”I Krokoms kommun har vi under det senaste åren arbetat systematiskt med att stärka förhållningssättet kring olika barns behov av att bli bemötta med respekt och förståelse för sig själv och de utmaningar som varje barn kan ha. Hela konceptet med Ömsesidig Respekt passar väl in i arbetet med skollagen och förskolans läroplan. Konceptet ger alla pedagoger stöd och vägledning i sitt dagliga arbete med barn och föräldrar”.

Verksamhetschef förskolor i Krokoms kommun
Elisabeth Englund
elisabeth.englund@krokom.se

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 Ömsesidig Respekt

Tema av Anders Norén

Ömsesidig Respekt

Ullåvägen 12, 837 98 Åre
+ 46 (0) 70 245 33 83
mona@omsesidigrespekt.se

Följ oss i sociala media

Copyright © 2017 Ömsesidig Respekt / Medvetet föräldra- och ledarskap