Föreläsningar

Ni kan boka de olika teman som Ömsesidig Respekt innehåller eller koppla ihop dem efter ert önskemål.

Teman:

Gränssättning: I vår gränssättning visar vi vår värdegrund. Det utvecklar vår sociala utveckling. Vad händer i barnets utveckling när vi sätter gränser eller när vi inte sätter gränser? 

Vi har både rättigheter och skyldigheter. När vi i möter varandra med ömsesidig respekt skapas goda möjligheter till tillitsfulla och varma relationer. Alla skall respekteras, både barn och vuxna. Hur kan vi nå ömsesidig respekt och följa värdegrund, normer och regler från hjärtat och viljan att ta eget ansvar? Värdegrunden är utifrån mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention.

Emotionell coaching / Hur vi hanterar känslor: Vi går igenom hur vi kan lära ut impulskontroll och hantera alla våra känslor. Hur vi lär oss att hantera känslor påverkar vårt bemötande till andra. Emotionell coaching hjälper till att skapa tillit och ömsesidig respekt i familjen. Det påverkar även hur vi möter livet ständiga förändringar och hur vi tacklar motgångar.

 

Självkänsla: Vad är självkänsla? Hur påverkar självkänslan oss? Hur kan föräldrar, personal eller andra vuxna i barnens närhet stärka barns självkänsla? När vi värdesätter oss själva mår vi bra och har lättare att bemöta andra med medmänsklighet.

Mobbning: Alla kan bli utsatta för mobbning! Vad är mobbning? Vad handlar det om? Hur uppstår mobbning? Det finns mycket vi kan göra för att hjälpa till i det förebyggande arbetet. Vi vuxna leder vägen. Om vi lär oss – och barnen – medkänsla och medmänsklighet kan vi förebygga mobbing i skolan och även senare i livet. Inget barn, eller vuxen, ska behöva bli utsatt för mobbning.

Sömn och återhämtning för hela familjen: Sömn är alla varelsers sätt att återhämta sig. Vad gör sömnen med vår kropp och hur förhåller vi oss till sömn och återhämtning? Sömn och återhämtning blir lätt försakat idag då det är mycket som erbjuds genom sociala medier, aktiviteter mm. En medvetenhet och kunskap skapar aktiva val i ett hälsosamt leverne.

Kost: Vad är goda matvanor? Vad vill vi att barnen tar med sig för matvanor när de växer upp? Hur kan vi förmedla ett naturligt förhållningssätt till mat?

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 Ömsesidig Respekt

Tema av Anders Norén

Ömsesidig Respekt

Ullåvägen 12, 837 98 Åre
+ 46 (0) 70 245 33 83
mona@omsesidigrespekt.se

Följ oss i sociala media

Copyright © 2017 Ömsesidig Respekt / Medvetet föräldra- och ledarskap