Jag heter Mona Hedström och är mamma till två tonårspojkar, har en magisterexamen inom Folkhälsovetenskap med ämnesbredd inom förskolan 1-5 år samt en Förskollärarexeman från Mittuniversitetet i Östersund. Pedagogik ligger mig varmt om hjärtat och har erfarenhet från arbeten som skidlärare, tränare och utbildare inom alpin utförsåkning och var bl a uttagen till demoteamet som jobbade med utveckling inom utbildning och utförsåkning. Jag har varit projektledare för Föräldrautbildning i utveckling i Åre samt för ett EU-projekt ”Stärkt kompetens inom föräldrastöd”.

År 2002 blev jag tillfrågad att hålla en föreläsning i ämnet gränssättning för föräldrar på Mödra- och barnhälsovården i Åre. Jag ombads hålla fler föreläsningar, även i andra ämnen som rörde ledarskap för barn och ungdomar. Ur denna efterfrågan föddes de tankar som ligger till grund för föreläsningsserien/konceptet Ömsesidig Respekt. Jag kontaktade primärvårdschefen Alf Lerner och vi kom överens om att det skulle utarbetas en projektplan. I arbetet med projektplanen sökte jag vetenskapligt stöd för föreläsningsserie/koncept och fick det av professor Håkan Stattin vid Örebro universitet. Utifrån internationellt ställda kriterier genomförde han en utvärdering som visar på mycket goda resultat.

Projektet sattes igång 2006 och resurser tillsattes av Åre Primärvård, Åre kommun, Länsstyrelsen samt Sparbanksstiftelsen Jämtland. Projektet utvecklades därefter till ett samverkansprojekt mellan Åre kommun och Åre primärvård, samt Östersunds kommun med området Torvalla och primärvården i Torvalla.

Projekttiden på 1,5 år förlängdes i ytterligare 1,5 år. Efter projekttiden kom Ömsesidig Respekt att bli en prioriterad verksamhet inom Åre kommun och Åre primärvård.

Förutom föräldragrupper utbildas idag ledare från olika yrkeskategorier inom kommuner och landsting. Bland de som går vår utbildning för att hålla grupper i konceptet finns Barnhälsovårdssköterskor, mödrahälsovårdssköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare, förskollärare, socionomer, beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor. Idag genomförs också föreläsningar och fortbildningar. Boken Ömsesidig Respekt är utgiven och översatt till engelska, nästa bok Ömsesidig Respekt i tonåren beräknas vara klar årsskiftet 2018/2019.