Ömsesidig Respekt

Ömsesidig Respekt vill göra skillnad i människors liv genom en medvetenhet om medmänskliga värderingar för – vuxna, tonåringar och barn – i familjen, för varje individ, i förskola, skola och på vår arbetsplats. Hur vårt samhälle ser ut idag med dess värderingar och hur det kommer att se ut i framtiden börjar i vår egen familj – hos mig och dig. Det är hos föräldrar och barn allt börjar.Vetenskaplig utvärdering

Ömsesidig Respekt är sannolikt det enda universella program i Sverige som vid flera tillfällen har testats med strikta vetenskapliga kriterier på effektivitet och dess utvärderingar visar kort- och långtidseffekter. Ömsesidig Respekt har utvärderats efter internationellt ställda krav på evidens. Läs mer


Om Ömsesidig Respekt

Ömsesidig Respekts verksamhet är föräldrautbildning i grupp, fortbildning till personal inom offentlig verksamhet och privat sektor, föreläsningar, utbildning av föräldragruppsledare och egen utgiven litteratur. Läs mer


Ömsesidig Respekt i media

Ömsesidig Respekts verksamhet är föräldrautbildning i grupp, fortbildning till personal inom offentlig verk- samhet och privat sektor, föreläsningar, utbildning av föräldragruppsledare och egen utgiven litteratur. Läs mer


Referenser

Ömsesidig Respekts verksamhet är föräldrautbildning i grupp, fortbildning till personal inom offentlig verk- samhet och privat sektor, föreläsningar, utbildning av föräldragruppsledare och egen utgiven litteratur. Läs mer